Webinar “Towards zer0 pesticide agriculture: European network for sustainability (T0P-AGRI-Network)”

Dana 10. travnja 2024., dr. sc. Tijana Milićević, znanstvena suradnica Instituta za fiziku Sveučilišta u Beogradu, održala je predavanje pod nazivom ‘Bioaccessibility of contaminants and human health risk assessment – imperatives for mitigating pollution in agricultural areas’ u sklopu Webinara COST Action CA21134 ‘Towards zer0 pesticide agriculture: European network for sustainability (T0P-AGRI-Network)’. Tijekom predavanja, dr. sc. Milićević predstavila je metodologiju korištenu u procjeni biopristupačnosti pesticida i toksičnih metala u procjeni rizika za zdravlje ljudi. Dr. sc. Milićević dodatno je  istaknula znanstvenu suradnju s istraživačkom grupom IMI-ja pod vodstvom dr. sc. Snježane Herceg Romanić, koja je rezultirala publikacijama s temom procjene rizika za zdravlje ljudi na temelju neizravne izloženosti vodi i konzumacije ribe iz Jadranskog mora. Također, u sklopu predavanja predstavljen je i projekt EnvironPollutHealth.