Onečišćenje okoliša i ljudsko zdravlje: fizikalno-kemijska analiza, toksičnost i modeli strojnog učenja

  • 1
    Rijeka Sava (izvor: Zavod za higijenu okoliša, IMI)

Prema izvješću Europske agencije za okoliš (EEA Report/No 21/2021), antropogeno onečišćenje okoliša značajno utječe na učestalost raznih oboljenja u Europi. S obzirom na to da se onečišćenje zraka smatra glavnim okolišnim čimbenikom u Europi jer utječe i na zdravlje ekosustava i na zdravlje ljudi, što je posljedično neodvojivo povezano, u ovom projektu istražuje se onečišćenje zraka i drugih sastavnica okoliša te rizik po ljudsko zdravlje.


Novosti