Projektni tim

Multidisciplinarni istraživački tim s iskustvom u području prirodnih, biomedicinskih, biotehničkih i računalno-informacijskih znanosti čini >30 znanstvenika (21 iz IMI-ja) iz triju javnih sveučilišta (Zagreb i Zadar, Hrvatska i Beograd, Srbija) i dvaju znanstvenoistraživačkih instituta iz Zagreba te suradnika iz javne ustanove u Karlovcu.

Nositelj

Zavod za higijenu okoliša,
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Voditelj projekta:


dr. sc. Snježana Herceg Romanić, znanstveni savjetnik u trajnom izboru

Suradnici:


naslovni izv. prof. dr. sc.: Gordana Pehnec,
znanstveni savjetnik
predstojnik Zavoda

dr. sc. Ivan Bešlić,
znanstveni savjetnik

dr. sc. Sanja Fingler Nuskern,
viši znanstveni suradnik

dr. sc. Ranka Godec,
viši znanstveni suradnik

dr. sc. Darija Klinčić,
viši znanstveni suradnik

dr. sc. Gordana Mendaš Starčević,
viši znanstveni suradnik

naslovni doc. dr. sc. Sanja Stipičević,
viši znanstveni suradnik

dr. sc. Silva Žužul,
viši znanstveni suradnik

dr. sc. Silvije Davila,
znanstveni suradnik

dr. sc. Marija Dvoršćak,
znanstveni suradnik

dr. sc. Ivana Jakovljević,
znanstveni suradnik

dr. sc. Jasmina Rinkovec,
znanstveni suradnik

dr. sc. Karla Jagić,
poslijedoktorand

dr. sc. Suzana Sopčić,
stručni suradnik u sustavu znanosti

Valentina Gluščić,
stručni suradnik u sustavu znanosti

Nikolina Račić,
stručni suradnik u sustavu znanosti

Zdravka Sever Štrukil,
stručni suradnik u sustavu znanosti

Suradne ustanove:


Sveučilište u Beogradu, Beograd, Srbija

Katedra za primenjenu hemiju, Hemijski fakultet

Suradnici:
prof. dr. sc. Aleksandar Popović
izv. prof. dr. sc. Dubravka Relić

Laboratorija za fiziku životne sredine, Institut za fiziku Beograd,

Suradnici:
dr. sc. Tijana Milićević
dr. sc. Gordana Jovanović


Sveučilište u Zadru, Zadar, Hrvatska

Odjel za zdravstvene studije

Suradnik:
prof. dr. sc. Marijana Matek Sarić

Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Suradnici:
dr. sc. Slavica Čolak
dr. sc. Bosiljka Mustać


Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Zavod za opću proizvodnju bilja, Agronomski fakultet

Suradnik:
prof. dr. sc. Željka Zgorelec

Zavod za melioracije, Agronomski fakultet

Suradnik:
prof. dr. sc. Gabrijel Ondrašek

Zavod za procesne tehnike, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije

Suradnik:
prof. dr. sc. Anka Ozana Čavlović

Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine, Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Suradnik:
izv. prof. dr. sc. Stanko Ružičić


Institut za antropologiju, Zagreb

Laboratorij za kemijsku i biomedicinsku informatiku

Suradnik:
dr. sc. Mario Lovrić


Javna ustanova Aquatika

Slatkovodni akvarij Karlovac, Karlovac

Suradnik:
dr. sc. Goran Jakšić