Novosti

Najava predavanja na međunarodnoj konferenciji

S veseljem obavještavamo da će dr. sc. Luka Pavelić prezentirati najnovije rezultate istraživanja iz radnog paketa “Dozimetrija” na na Dvanaestoj međunarodnoj konferenciji o zračenju, prirodnim znanostima, medicini, inženjerstvu, tehnologiji i ekologiji koja će se održati od 17. do 21. lipnja 2024. godine u Herceg Novom u Crnoj Gori. Predavanje pod naslovom “Advancing Precision in Cellular Radiobiology: Initial Findings from the Newly Developed Irradiation Method Utilizing Diagnostic X-Ray Beam Qualities” predstavit će početne nalaze i rezultate naše novorazvijene metode zračenja koja koristi dijagnostičke kvalitete rendgenskih snopova za precizno ozračivanje stanica. Zahvaljujući uporabi Monte Carlo simulacija, metoda omogućuje točan izračun predane doze, čime se značajno unapređuje preciznost u radiobiološkim studijama.

_____________________________________

Sudjelovanje na međunarodnoj međulaboratorijskoj interkomparaciji

Naši stručnjaci za dozimetriju zračenja, Paula Antonija Bačani i Jerko Šiško, sudjelovali na međunarodnoj međulaboratorijskoj interkomparaciji koristeći dva sustava: termoluminiscentni dozimetrijski sustav i optički stimulirani dozimetrijski sustav. Interkomparaciju organizira EURADOS grupa, a bila je usredotočena na mjerenja osobnog doznog ekvivalenta – Hp(0.07). Sudjelovanje našeg tima u ovakvim međunarodnim standardizacijskim aktivnostima ne samo da potvrđuje našu predanost visokim standardima stručnosti i preciznosti u dozimetriji zračenja, već također omogućuje akreditaciju novih metoda i transfer tehnologija u industriju. Na taj način doprinosimo zaštiti od zračenja i proširujemo naše usluge na tržištu.

______________________________________

Najava rada na međunarodnoj konferenciji

S ponosom najavljujemo da je rad našeg tima iz radnog paketa “Dozimetrija”, pod vodstvom dr. sc. Luke Pavelića prihvaćen na 14. međunarodnoj konferenciji Hrvatskog nuklearnog društva koja će se održati od 9. do 12. lipnja 2024. godine u Zadru. Rad pod naslovom “Innovative Approaches in UAV-Based Environmental Radiation Monitoring: Exploring the Potential of the DJI Matrice M300 System” istražuje napredne metode praćenja okolišnog zračenja pomoću bespilotnih letjelica. Ovaj rad osvjetljava potencijal DJI Matrice M300 sustava u detekciji i analizi zračenja, pružajući nove perspektive i mogućnosti za istraživanje i zaštitu okoliša