Ekološki, biološki i dozimetrijski aspekti ionizirajućeg zračenja: izloženost i zaštita 

Projekt nastavlja i znatno unaprijeđuje dosadašnja institutska istraživanja različitih aspekata utjecaja ionizirajućeg zračenja na okoliš i ljudsko zdravlje. Time se osigurava trajna kompetencija u tom području, ne samo sa znanstvenog stajališta  već i u smislu zaštite cijelog društva od postojećih i potencijalnih radioloških ugroza. Projekt na komplementaran način objedinjuje tri najvažnija područja u tim istraživanjima – radioekologiju, radiobiologiju i dozimetriju – te omogućuje sveobuhvatan pristup problematici ionizirajućeg zračenja kojem su ljudi i biota izloženi. Glavni cilj projekta su znanstvena istraživanja koja rezultiraju znanstvenim publikacijama u kompetitivnim časopisima, edukacijom osoblja s potencijalom izrade doktorskih radova i drugim vrstama diseminacije znanstvenih rezultata (npr. na znanstvenim skupovima ili kroz različite medije). Ostali ciljevi su razvoj mjernih metoda i tehnologija u području detekcije ionizirajućeg zračenja te popularizacijske i edukativne aktivnosti.     

„Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.